Reklamační řád

BEKR NÁBYTEK, s.r.o.

Nárok na uplatnění záruky

 1. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na zboží, které u něj zakoupil a které vykazuje v zákonem dané lhůtě 24 měsíců vady, zaviněné prodávajícím.
 2. Kupující má právo si zboží při jeho převzetí překontrolovat (viditelné vady, počet artiklů či balíků, z kterých se zakoupené zboží skládá).
 3. Reklamaci nelze uplatnit v případě nákupu na firmu -  IČO/DIČ
 4. Reklamaci nelze uplatnit v souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu. V případě našeho eshopu se jedná především o čalouněný nábytek, který je vyroben na zakázku dle vybraného potahu.

Odpovědnost za vady

 1. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným způsobem ošetření, neodbornou montáží, jakož i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, dýha), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek). Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné pro území České republiky.
 2. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření kupní smlouvy upozorněn (např. zlevněné zboží z výprodeje) a za které dostal patřičnou slevu.
 3. Nárok na uplatnění záruky zaniká:
 • nenahlášení zjevných vad při převzetí zboží
 • poškozením zboží v případě vlastní přepravy
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.)
 • neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o zboží
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky
 • nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže
 • uplynutím záruční doby

Záruční doba

 1. U kupujícího, který je fyzickou osobou činí záruční doba 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. U kupujícího, který nakupuje výrobky a jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba 12 měsíců a začíná rovněž plynout dnem převzetí zboží kupujícím.
 2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.

Uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Reklamace vyřizujeme dle platných právních předpisů (zákon č.: 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění a zákon č.: 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění).
 2. Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně (bez zbytečného odkladu) po zjištění vady, a to písemně, elektronickou poštou (e-mailem) nebo osobně na pobočce naší společnosti.
 3. Pro ověření vlastníka věci a platnosti záruční lhůty je nutné doložit doklad o zaplacení, který je nepřenosný (kupní smlouva), pokladní doklad, či jiný doklad prokazující zakoupení věci v naší společnosti
 4. Pokud při doručení zásilky tato vykazuje zjevné poškození, je kupující povinen zajistit, aby tato skutečnost byla zapsána při doručení do přepravního dokladu s konkretizací poškození. Za zjevné poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky. Pokud zásilka vykazuje skryté poškození, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, nepočítaje v to neděle a uznané svátky. Den doručení se považuje za 1. den lhůty.
 5. Pokud bude zjištěno poškození zásilky, je kupující povinen zajistit uchování obalu zásilky.   Pokud kupující nepředloží k reklamaci potřebné materiály prokazující vznik, rozsah a výši škody, bude prodávajícím vyzván k jejich doplnění ve lhůtě do deseti dnů. Po dobu od odeslání výzvy k doplnění reklamace do jejího doplnění neběží lhůta pro vyřízení
  reklamace. Pokud kupující ve lhůtě deseti dnů nedoplní neúplně podanou reklamaci, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.
 6. Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutno předložit výrobek, doložit fotografie viditelně zobrazené vady (vad) nebo zpřístupnit místo, kde je věc umístěna (u objemných artiklů) našemu servisnímu pracovníkovi reklamací, a to nejpozději do 24 hodin od nahlášení návštěvy technikem. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost pozastaveno.
 7. Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na lhůtě delší.

Potřebujete poradit ? Reklamační řád

Jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro zpracování mého dotazu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace